Brief aan de minister voor Rechtsbescherming met vragen naar aanleiding van EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (wordt in kamerstukdossier gepubliceerd). .

1 oktober 2020