EU-voorstel: Commissiemededeling EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (35.588); brief aan de Europese Commissie inzake vragen naar aanleiding van EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (EK, A). .

6 oktober 2020

Bijlage