Emancipatiebeleid (30.420); Motie van de leden El Yassini en Jasper van Dijk over de Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te ondersteunen (TK, 343). .

2 november 2020