E200026
Laatste revisie: 20-11-2020

E200026 - Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025Discriminatie van LGBTIQ-mensen komt nog steeds voor in de Europese Unie. Om de rechten van deze mensen beter te beschermen heeft de Europese Commissie haar eerste LGBTIQ-strategie gepresenteerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 17 november 2020 besloot de commissie OCW het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Europees

De Europese Commissie publiceerde het voorstelPDF-document op 12 november 2020.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

document Europese Commissie

COM(2020) 698PDF-document, d.d. 12 november 2020

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 november 2020 besloot de commissie OCW het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Discriminatie van LGBTIQ-mensen komt nog steeds voor in de Europese Unie en uit een onderzoek uit 2019 blijkt zelfs dat er sprake is van een toename. Omdat de rechten van deze mensen beter beschermd moeten worden heeft de Europese Commissie haar allereerste eerste LGBTIQ-strategie ooit gepresenteerd. Deze is gebaseerd op vier pijlers:

 • 1. 
  Het bestrijden van discriminatie van LGBTIQ-mensen, bijvoorbeeld voor wat betreft werk, huisvesting en gezondheidszorg;
 • 2. 
  Het verzekeren van de veiligheid van LGBTIQ-mensen, bijvoorbeeld tegen haatmisdrijven;
 • 3. 
  Het opbouwen van samenlevingen die inclusief zijn voor LGBTIQ-mensen en waarin zij in recht en praktijk worden erkend;
 • 4. 
  Het voortouw nemen bij de roep om gelijkheid voor LGBTIQ-mensen over de hele wereld.

Per pijler somt de Commissie de actiepunten op die zijzelf en de lidstaten dienen te nemen. Zo dienen de lidstaten een nationaal plan over LGBTIQ-gelijkheid op te stellen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Buitenlandse zaken (AFET), Internationale handel (INTA), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Cultuur en onderwijs (CULT), Juridische zaken (JURI) en Vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen