Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening vaststelling procedure internationale bescherming, gewijzigd voorstel. (TK, 2957). .

5 november 2020