Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening inzake aanpak situaties van crisis en overmacht (TK, 2959). .

5 november 2020