EU-voorstel: Commissiemededeling EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (35.588); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025) (EK, B). .

19 november 2020