Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (35.570 VIII); Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie (TK, 124). .

25 november 2020