Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (COM(2020) 698) (35.662); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het BNC-fiche over de Commissiemededeling Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (EK, A). .

18 december 2020