EU-voorstel: Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380) (35.710); brief aan de Europese Commissie met vragen betreffende de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380) (EK, A). .

26 januari 2021

Bijlage