Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); verslag van een schriftelijk overleg inzake fiche: Mededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (Kamerstuk 22112-3011) (TK 21.501-31 / 22.112, 599). .

18 februari 2021