EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa (35.736); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor MZS inzake een farmaceutische strategie voor Europa (EK, A). .

18 maart 2021

Bijlage