Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het fiche: Mededeling Farmaceutische strategie voor Europa (Kamerstuk 22112-3022) (TK, 3061). .

18 maart 2021