Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (COM(2020) 698) (35.662); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over de Commissiemededeling inzake een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025 (EK, B). .

19 maart 2021