EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het BNC-fiche over het Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (EK, A). .

2 april 2021