EU-voorstel: Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (35.760); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over de Commissiemededeling inzake het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (EK, A). .

9 april 2021