EU-voorstel: Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380) (35.710); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (EK, B). .

21 april 2021