EU-voorstel: Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol (COM(2021)177) (35.857); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het BNC-fiche over de Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol (EK, A). .

21 mei 2021