EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821); brief aan de Europese Commissie met vragen inzake het Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (EK, B). .

25 mei 2021