EU-voorstel: Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (COM(2020)380) (35.710); brief aan de Europese Commissie met nadere vragen betreffende de Commissiemededeling inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (EK, C). .

27 mei 2021