EU-voorstel: Commissiemededeling: de EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie (COM(2021)120) (35.856); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het BNC-fiche over de Commissiemededeling: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie (EK, A). .

4 juni 2021