EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (35.821); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK over het voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking) (EK, C). .

11 juni 2021