Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (35.393); Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over de Raad Algemene Zaken dd. 22 juni 2021 (TK, 44). .

16 juni 2021