EU-voorstel: Een farmaceutische strategie voor Europa (35.736); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor MZS inzake een farmaceutische strategie voor Europa (EK, C). .

21 juni 2021