EU-voorstel: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 (35.837); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor MZS over de Commissiemededeling: strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 (EK, A). .

22 juni 2021