EU en de rechtsstaat (35.295); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules (EK, AI)