Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het onderwerp EU en de rechtsstaat.


Stand van zaken

Naar aanleiding van het verschijnen van het EU-Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het Actieplan voor Europese Democratie en de Strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest heeft de Eerste Kamer op 8 februari 2022 en 15 maart 2022 met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een themadebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU gevoerd. Tijdens dat debat zijn drie moties ingediend.

Zie ook de themapagina Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 16 februari 2024 inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie (EK, AP met bijlage). De commissie is bij brief van 4 maart 2024 geinformeerd dooor de minister van BZK over uitstel van beantwoording van de nadere vragen.


Kerngegevens

begonnen

3 oktober 2019

titel

EU en de rechtsstaat

schriftelijke voorbereiding


Documenten

105
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten