EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance (EK, A). .

21 februari 2023

Bijlagen