36.290

EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling over de hervorming van economische governance.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E-dossier E220028.


Kerngegevens

begonnen

18 januari 2023

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Mededeling over een leidraad voor een hervorming van het EU-kader voor economische governance

Documenten

20