EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695) (36.330); brief aan de Europese Commissie over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (EK, A). .

24 maart 2023

Bijlage