Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); brief van de minister van SZW over Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB van 3 en 4 mei 2023 (EK, BD). .

12 april 2023

Bijlage