EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over Commissiemededeling over een hervorming van economische governance (EK, B). .

20 april 2023

Bijlage