EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over de voorstellen betreffende de herziening van het Europees begrotingsraamwerk (EK, C). .

2 juni 2023

Bijlagen