EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695) (36.330); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (EK, C). .

12 juni 2023