Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister van Financiën over planning BNC-fiche EU-voorstellen voor nieuwe eigen middelen (EK, JE). .

29 juni 2023

Bijlage