EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); brief van de voorzitters van de commissies Financiën en EZK aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (EK, D). .

6 juli 2023

Bijlagen