EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405); brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche betreffende de verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP) (EK, B)