36.405

EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)Dit Kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de EU-voorstellen inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Meer informatie: E230011


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

4 september 2023

titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2021 – 2027

Documenten

16