EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstellen inzake economische governance (EK, E). .

8 september 2023

Bijlage