Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2023, EFTA-bijeenkomst en EU-voorstel nieuwe eigen middelen (Kamerstuk 21501-07-1986) (TK, 1987). .

8 november 2023

Bijlage