EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over beëindiging parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstellen inzake economische governance (EK, H). .

28 november 2023

Bijlage