EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290); brief van de minister van Financiën inzake notitie Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk (EK, I). .

7 februari 2024

Bijlage