EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405), Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2024 inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (36.505); brief van de minister van BuZa over de implementatie van het politiek besluit inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader (EK 36.505 / 36.405, A)