Belastingdienst (31.066), Modernisering van de overheid (29.362); brief regering; Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Generiek platform voor Document en Archiefbeheer (TK 31.066 / 29.362, 1345)