Belastingdienst (31.066); Lijst van vragen en antwoorden over de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023 (Kamerstuk 31066-1341) (TK, 1346)