Een markt met vrije mededinging, is een markt waar onderling onafhankelijke ondernemingen dezelfde activiteit uitoefenen en om de gunst van de consument wedijveren. In het Europese kader biedt mededinging een concurrerende omgeving voor het bedrijfsleven, maar ook voordelen voor de consument (lagere prijzen, betere kwaliteit, ruimere keuze enz.). Het Europese mededingingsbeleid wil in de Europese Unie een vrije en eerlijke mededinging waarborgen. De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zien daarop toe. Van 2004 - 2009 was mevrouw Neelie Kroes de Europees Commissaris voor Mededinging.