Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK/LNV.


Volgende vergaderingen op
23 april 2019
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

overleg
19 maart 2019
De commissies Financiën en EZK/LNV hebben de gelegenheid in schriftelijk overleg te treden met de regering over het Europees Semester 2019
Meer

koe in de wei
19 februari 2019
De commissie heeft de gelegenheid schriftelijke inbreng te leveren over de discussienota naar een duurzamer Europa in 2030
Meer

Edossiers bij deze commissie