Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK/LNV.


Volgende vergadering op
18 december 2018
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

18 december 2018
De commissies J&V en EZK/LNV bespreken de Commissiemededeling over een gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie.
Meer

eurobiljetten
27 november 2018
De commissie bespreekt de beantwoording van de minister op nadere schriftelijke vragen inzake buitenlandse directe investeringen in de EU
Meer

Edossiers bij deze commissie