De Europese visserijsector is een van de grootste ter wereld. Het gemeenschappelijk visserijbeleid streeft naar de balans tussen het beschermen van visbestanden en het ecosysteem en instandhouding van de concurrerende visserijsector.