De Europese doelstelling is het realiseren van een Europese Onderzoekruimte waarmee bijvoorbeeld kennisoverdracht en - uitwisseling wordt bevorderd. Dankzij een gedeelde en goed ontwikkelde infrastructuur en dankzij gezamenlijke beleidsontwikkeling wordt de samenwerking tussen Europese landen op gebied van onderzoek en wetenschap bevorderd. Het wetenschaps- en innovatiebeleid van de EU wordt gefinancieerd door Europese Kaderprogramma's.