BNC 633,2

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken (2009-2013)Dit is een BNC-fiche bij Edossier: E080023


Kerngegevens

ingediend

15 april 2008

Download BNC-fiche